ابزار دقیق چیست؟ کاربرد آن چیست؟

ابزار-دقیق-چیست؟

ابزار دقیق چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ حتماً شما نیز نام «ابزار دقیق» به گوشتان خورده است. یا حتی با این وسیله آشنایی دارید؛ اما می‌خواهید بیشتر دربارۀ آن بدانید. همین هم دلیل سرچ زدن در گوگل شده است. به‌طور کلی ابزار دقیق ابزاری‌است که در رشته مهندسی و عمران و پزشکی و صنایع بیش‌ترین […]

انواع سازه های فلزی

سازه-فلزی-قابی

ساخت ساختمان‌ها مستلزم استفاده از طیف وسیعی از مصالح است. برای کارگران ساختمانی مهم است که مصالح مناسب را انتخاب کنند. تا اطمینان حاصل شود که ساختمان‌ها و سازه‌ها از دوام بهتری برخوردارند. بسیاری از ساختمان‌ها نیاز به استفاده از سازه های فلزی  در ساخت خود دارند. این نوع سازه در معماری مدرن جایی جایگاه […]