آشنایی با تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی

تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی (که به آنها تجهیزات فرآیند هم گفته می‌شود) استفاده از انواع فراورده‌های نفتی و گازی را ممکن می‌کند. همان‌طور که می‌دانید، کلمه‌ پتروشیمی از ترکیب واژه‌های “پترول” و “شیمی” تشکیل شده، و به معنای تبدیل فراورده‌های نفت خام یا گاز طبیعی به محصولات مصرفی است. فرآورده‌هایی که تجهیزات صنایع […]